Reklamace

 1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího, tak by měl kupující zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou.
  Pokud ano, tak kupující by neměl zboží převzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
 2. Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu kupující by měl překontrolovat dodané zboží po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a vady zboží by měl reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu nejpozději však v záruční době. Při osobním odběru zboží kupující by měl překontrolovat zboží při jeho převzetí a vady uplatnit u prodávajícího taktéž bez zbytečného odkladu nejpozději však v záruční době. Záruční doba je u spotřebního zboží 24měsíců, pokud není uvedena delší záruční doba.
 3. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem kvalitniboticky.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně , e-mailem. nebo osobně na našich prodejnách, případně i v místě podnikání.
 4. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Kvalitniboticky, Svornosti 808/35, Praha 5, 150 00, Smíchov
  resp. na e-mailové adrese: info@kvalitniboticky.cz
 5. . Oznámení o závadách by mělo obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
 6. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, apod.).
 7. Pro úspěšné vyřízení reklamace je doporučeno, aby kupující byl schopen doložení koupě zboží v našem obchodě
 8. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu by zákazník měl buď zboží zabalit do originálního obalu nebo  zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Neposílejte zboží k reklamaci na naší adresu na dobírku! Nebude převzato.
 9. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
 10. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.