ŽIRAFA - garant zdravotní nezávadnosti dětské obuvi

ŽirafaV souvislosti s ekonomickými reformami po roce 1989 došlo u nás k výrazným změnám v nabídce dětské (a nejen dětské) obuvi.  Náš trh je doslova zaplaven levnou, ale nekvalitní obuví převážně z asijských zemí, která má často zásadní nedostatky v konstrukci, je proporcionálně a tvarově nevhodná pro nohy našich dětí a často je vyrobena ze syntetických materiálů bez hygienických atestů.

Dříve jsme se s tímto zbožím setkávali pouze na tržištích a v pouličních stáncích. V současné době se s ním můžeme setkat i v kamenných“ obchodech. Rodiče jsou pak na rozpacích, jak rozeznat zdravotně nezávadnou obuv od obuvi, která může vážně poškodit nohy jejich dítěte.

Protože si většina rodičů není při výběru jista, zda nekupuje výrobek pro dítě nevhodný, zavedla Česká obuvnická asociace se sídlem ve Zlíně v roce 1997 dobrovolnou certifikaci nejen u nás vyrobené, ale i k nám dovezené dětské obuvi. Při posuzování zdravotní nezávadnosti obuvi působí Komise zdravotně nezávadného obouvání. Vlastní zkoušky se provádí v Institutu pro testování a certifikaci ve Zlíně. Obuv, která úspěšně prošla certifikačním řízením, odpovídá požadavkům na ortopedickou a hygienickou nezávadnost a bezpečnost při používání, obdrží certifikát zdravotní nezávadnosti. V prodejně tuto obuv rozpoznáme snadno - je označena visačkou s logem žirafy a nápisem „Zdravotně nezávadná obuv - bota pro Vaše dítě“. Ovšem toto opatření bude účinné jen ve spojení s kvalifikovaným prodejem.

POZOR: Dobrovolná certifikace dětské obuvi "ŽIRAFA" je JEDINÝM platným a objektivním certifikátem dětské nezávadné obuvi !

Upozorňujeme spotřebitele, že všechny ostatní certifikáty dětské obuvi jsou pouze komerčním zneužitím, bez kvalifikovaných atestů nezávislých zkušeben.

Nenechte kazit nohy vašich dětí!

Autor článku: PhDr. Vlasta Mayerová
Zdroj: Česká obuvnická a kožedělná asociace

Česká kvalita

Česká kvalitaProgram Česká kvalita vznikl v roce 2002 jako reakce na vzrůstající množství různých pseudoznaček kvality a zvyšujícím se množstvím nekvalitních výrobků na českém trhu. Dává výrobcům a poskytovatelům služeb možnost  jasně dokladovat svoji péči o kvalitu a stává se marketigovým nástrojem s minimálními náklady na propagaci. Program podporuje domácí výrobce a dává možnost k snadnějšímu navázání kontkatu se spotřebiteli, především pro malé a střední podniky.

Program Česká kvalita je program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb podporovaný vládou České republiky. Program je součástí Národní politiky kvality.

Aktuálně je v programu 20 značek kvality.

Hlavním cílem programu je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou a vyloučit značky bez vypovídací schopnosti, které jsou jako informace pro spotřebitele zavádějící. 

Základním principem Programu Česká kvalita je skutečnost, že neexistuje jediná podporovaná značka kvality, ale že je vytvořen program, který umožňuje, aby se na trhu objevilo libovolné množství značek kvality různých cechů, společenstev, sdružení apod., avšak značek, které splňují, kromě jiného, jednu zásadní podmínku - že základní kvalitativní ukazatele ověřuje třetí, nezávislá strana.

Dalším z důležitých společných pravidel všech značek, přijatých do Programu Česká kvalita, je rovněž ověřená způsobilost výrobce/poskytovatele služby k dlouhodobému dodržování stability procesů a tím i kvality jeho produktů.

Zdroj: Program Česká kvalita